Open beraad Sint-Jan Baptist 15/05 19.30 uur Zaal Nieuwland

Beste ,

Vanuit het vicariaat van de parochie wordt een open beraad ingericht met alle parochianen die dit wensen

over hoe we verder werken op de parochie na het afscheid van priester Henk.

Graag nodigen we je uit op deze open vergadering waar we willen nadenken over de toekomst

van de geloofsgemeenschap van Sint-Jan Baptist.

Er is een nieuwe pastorale eenheid aan het groeien in Oostende.

De gemeenschap van Sint-Jan Baptist vormt daar ook een belangrijke opbouwcel in.

We hopen dat, ondanks de ontgoocheling, veel vrijwilligers zich zullen blijven inzetten voor de lokale geloofsgemeenschap.

We nodigen je dan ook graag uit op dit Open Beraad

van de geloofsgemeenschap Sint - Jan Baptist

op 15 mei om 19.30 uur

in zaal Nieuwland (Nieuwlandstraat 76 – Oostende)

Op het programma :

Na een verwelkoming gaan we samen in gesprek

over een aantal uitdagingen waar we voor staan.

Er is kans tot vraagstelling en gesprek.

We sluiten de avond af met een drankje. Alvast welkom