Bouwen omwille van Christus aan de Pastorale Eenheid Sint-Pieter

Wat is die Pastorale Eenheid?

Een atomium met bollen en verbindende buizen. Zonder buizen geen eenheid, zonder bollen geen werken aan Gods plan met deze wereld.

Wanneer de kerken de bollen zijn dan krijgt iedereen ruimte om aan verschillende facetten van het kerk-zijn mee te werken: Diaconie, Liturgie, Catechese, Economie en misschien wel de meest noodzakelijke deze dagen: de communicatie.

Voorheen gebeurde dit ook maar we moeten eerlijk zijn, het wordt soms te veel en dan is er nu de mogelijkheid om hulp te vragen.

En dat hebben we woensdag 15 mei geleerd:

Wat is er allemaal hier op Sint-Jan, hier in Sint-Jozef, hier op het Heilig Hart, hier in Sint-Petrus en Paulus?

Heel veel zo blijkt, bloeiende zaken: Samana, Okra,,doopselwerking, Pater Pio gebedsdienst, een uitgebouwde missiewerking, een stevige catechesegroep, de Emmaüsgroep,... - de lijst is niet volledig-.

Maar er zijn ook dingen die nieuw bloed nodig hebben om te kunnen overleven: het koor, de doopcatechese, de acolietenwerking, ... - en ook deze lijst is niet volledig-.

Voor die laatste biedt de Pastorale Eenheid mogelijkheden. We verliezen dus niet maar winnen met zijn allen. En in die geest kon de avond neergelegd worden, met open handen en open geest want wat we vooral niet mogen vergeten is dat elk van ons dit niet omwille van onszelf maar omwille van Christus doen.

De teamleden: deken Antoon, priester Henk, parochie-assistent Mickael en door het bisdom gevraagde Jan Steel, vrijwilligers Trees, August, en Ann, (Mike, Freja en Mireille lieten zich verontschuldigen) stelden zich dan ook voor als ploeg die zich ten dienste van de Pastorale Eenheid wil inzetten met een luisterend oor en respect voor elke bouwsteen.