60 jaar Zonnelied

Prijs en zegen mijn Heer en dank en dien Hem in grote nederigheid

(uit het zonnelied van Franciscus van Assisi)

Op 26 april 1959 verhuisden de zusters Clarissen van het bouwvallige klooster in de Platformstraat

naar de nieuwbouw in de Mariakerkelaan.

Daarom nodigen wij,  zusters Clarissen, u uit voor de viering van 60 jaar Zonnelied.

Wij willen samen God dank zeggen in de eucharistieviering om 10.30u op zondag 16 juni 2019.

Deze wordt voorgegaan door monseigneur Lode Aerts.

Na de viering is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de kloostertuin

Van harte welkom

Vrede en alle goeds

De zusters Clarissen

Mariakerkelaan 212

8400 Oostende