spiritualiteit

 

Het Open Contemplatief Huis Oostende staat open voor alle mensen die op zoek zijn naar authentieke christelijke spiritualiteit en een hedendaagse geloofsbeleving. U bent hartelijk welkom op onze initiatieven! Raadpleeg onze website voor kalender en alle info:

www.opencontemplatiefhuis.be

1. LEERHUIS VOOR CHRISTELIJKE MEDITATIE

(aangesloten bij de Wereldgemeenschap voor Christelijke Meditatie)

Meditatie met  inleidend onderricht. Daarvoor wordt in dit werkjaar inspiratie geput uit volgend werk: Metropoliet Anthony (Bloom) van Sourozh, De weg naar binnen. School van het gebed, Tilburg, 2010.

* Iedere eerste en derde dinsdag van de maand (ook in juli en augustus) 19.30 tot 20.30 uur in de weekkapel van Onze-Lieve-Vrouw Koningin Oostende (ingang Anjelierenlaan)

2.LEERHUIS VOOR BIJBELSE SPIRITUALITEIT

JAARTHEMA:

JEZUS’ BOODSCHAP BETER BEGRIJPEN

BASISBEGRIPPEN VAN DE JOODSCHRISTELIJKE SPIRITUALITEIT

In onze verdere verkenning van de Bijbelse spiritualiteit zoeken we in dit 26ste werkjaar aansluiting bij het thema van de Stille Abdijdagen van Orval 2019, ‘Een volk aan Jahwe uw god toegewijd’. Joodse wortels van christelijke spiritualiteit, en wel omdat dit thema zoveel interesse wekte en velen een beter inzicht bracht in de betekenis van Jezus’ boodschap.

* Iedere tweede dinsdag van de maand (september-juni)  van 19.30 tot 20.30 uur in  weekkapel van de Sint-Jozefskerk Oostende (ingang Gentstraat).

3. LEERHUIS VAN DE CONTEMPLATIEVE DIALOOG

Het Leerhuis van de Contemplatieve Dialoog wijdt zijn samenkomsten aan het contemplatief lezen van rijke spirituele teksten uit de Bijbel, de geschriften van woestijnvaders, kerkvaders, mystici en theologen van vroeger en nu.

JAARTHEMA

ONTMOETING EN VRIENDSCHAP

Een goddelijk gebeuren

In dit werkjaar lezen we teksten over de spirituele dimensie in intermenselijke relaties. We sluiten daarbij ook aan bij de grondtoon van de parochiepastoraal van het bisdom Brugge: Blij dat JIJ er bent!

* Iedere vierde  dinsdag van de maand (september –juni) 19.00 tot 21.00 uur in het Monasterium Zonnelied, zusters Clarissen Oostende (Mariakerkelaan 212)

4. STILLE ABDIJDAGEN

** NOTRE DAME DE SCOURMONT (CHIMAY)van maandag 14 tot donderdag 17 oktober 2019

THEMA:

HET GOEDE WAARTOE WIJ IN STAAT ZIJN: LIEFDE

** NOTRE DAME D'ORVAL

van maandag 25 tot donderdag 28 mei 2020

THEMA:

NAVOLGING: DE HERSCHEPPING VAN ONS BESTAAN

5. STILLE DAGEN AAN ZEE

IN HET MONASTERIUM HET ZONNELIED – OOSTENDE

* van maandag 2 tot woensdag 4 december 2019

Thema: “Heer, wie mag toeven binnen uw tent?” Ps 15,1

WONEN IN HET HUIS VAN DE STILTE

* van maandag 3 tot woensdag 5 februari 2020

* van maandag 2 tot woensdag 4 maart 2020

* van maandag 16 tot woensdag 18 november 2020

STILTE EN VERSTILLEN: EEN LEVENSKUNST

6. STILTEDAG

IN HET MONASTERIUM HET ZONNELIED - OOSTENDE

STILTEBELEVING EN MEDITATIE IN EEN MONASTIEK KADER

zaterdag 26 september 2020