Vieringen Maria ten hemel opgenomen

De vieringen op 15 augustus hebben dezelfde uren

als de zondagsvieringen in de pastorale eenheid:

 

Sint Petrus en Paulus          14/08           -           15/08  10.00 uur

Sint Jozef                             14/08  17.00 uur      15/08   09.30 uur

Sint-Jan Baptist                    14/08          -            15/08   11.00 uur

Heilig Hart                             14/08 16.00 uur