Broederlijk Delen "Laat ons nu niet in de steek"

Nu er geen vieringen en dus geen omhalingen

ten voordele van Broederlijk Delen kunnen doorgaan
willen we u dit nummer geven waarop u uw bijdrage kan storten,

elk bedrag heeft wel zin

BE66 3800 0794 1543

 

De maatregelen m.b.t. de Coronacrisis van de Nationale Veiligheidsraad hebben ook voor Broederlijk Delen heel wat gevolgen. Zo zag men zich verplicht om alle campagneactiviteiten te annuleren, wat uiteraard heel wat consequenties heeft voor de campagne-inkomsten. Denken we maar aan de opbrenst van koffiestops, solidaire maaltijden, sobere ontbijten…
Maar ook de twee collectes kunnen niet gehouden worden omdat de liturgische vieringen eveneens zijn opgeschort.
Hier alvast een oproep van Broederlijk Delen. (Deze oproep downloaden kan door hier te klikken)

Campagne voeren buiten normale campagnetijd?
Hoe Broederlijk Delen zijn campagne na de coronacrisis en dus buiten de 'gewone campagnetijd' terug kan oppakken, wordt momenteel onderzocht. Verschillende scholen en vrijwilligersgroepen lieten al weten dat ze hun campagneactiviteiten niet zomaar afschaffen maar op een latere datum opnieuw willen oppakken. De solidariteit wordt niet geannuleerd. Ondertussen roept de ngo haar achterban op tot grote creativiteit en nodigt hen uit alsnog te steunen via overschrijving. "Stort het geld dat je anders zou uitgeven aan een Koffiestop of Culinair Solidair op onze rekening. Zo kunnen wij na de coronacrisis de solidariteit met onze partners in het Zuiden voortzetten. Dankjewel hiervoor. Delen doet goed. Ook met het Zuiden", aldus Lieve Herijgers, directeur van Broederlijk Delen.