Het vormsel: een feest dankzij jullie

 

 

Beste vormelingen, wij bidden hier samen om de Geest van bescherming voor uw leven want mensen leven in angst. Wij weten dat elk nieuw leven beschermd moet worden? Wij bidden hier samen met uw ouders, meters en peters.

In onze tijd is het niet gemakkelijk te laten zien dat we christenen zijn, maar we moeten het proberen. De Geest die jullie vandaag ontvangen met jullie vrienden, zal jullie de kracht geven te getuigen. Diezelfde Geest zal jullie helpen de talenten te ontwikkelen die in jullie sluimeren. Jullie zijn de toekomst van deze stad, de toekomst van het land en deze wereld, en waarom niet ook de toekomst van de Kerk.

Vanaf nu is het jullie beurt om te getuigen voor de generaties die na jullie komen, die nog niet geboren zijn. Om te getuigen van jullie trouw aan Jezus en van jullie vertrouwen in Hem? De 3 letters in de naam van God staan voor: Geven, Ontvangen en Doorgeven..

Doof het vuur niet, kom ons niet vertellen dat je weg wil uit de kerk. Alleen met Jezus Christus, de vriend van alle mensen, zal je gelukkig zijn.

Misschien denk je dat geloven ouderwets is, dat geloven steunt op een figuur die al tweeduizend jaar dood is, Jezus van Nazareth. Maar Jezus heeft gewild dat zijn boodschap elke keerweer vernieuwd wordt. Het is geen vastgevroren les die we bewaren in de diepvriezer. Daarom heeft Hij zijn Geest gestuurd. Dat wil zeggen: Hij geeft ons zijn levensadem, zijn liefdesvuur, opdat die Geest ons blijft bezielen.

Dat is wat we vieren in het vormsel: de gaven van de Geest, dus het bijwerken, het updaten, van zijn boodschap. Wat is Jezus' boodschap anders dan het evangelie van oprechte liefde, van liefde die zich geeft en zich nooit terugtrekt, van liefde zonder grenzen.

De eerste lezing gaf ons het verhaal van een God die ons draagt, vooral in moeilijke tijden. Niets gaat vanzelf. Het vraagt hulp van mensen van goede wil, van vrienden en familie. Het gaat niet zonder hulp van boven. Laat je dan dragen door God, roep Hem toe, zeg Hem in een gebed dat je Hem nodig hebt. Hij zal antwoorden, daarvan ben ik overtuigd.