Nieuwe data voor vormsel (27 september 2020) en eerste communie

Ook de vormselvoorbereiding lijdt onder de coronacrisis. De catechesegroepjes komen niet meer samen en de vormselvieringen zelf worden uitgesteld.

Om de werklast van de kinderen, die hun belangrijk zesde leerjaar moeten afwerken in heel wat min-der tijd en met beperkte begeleiding thuis, niet nog groter te maken, worden de vormselvieringen in onze Pastorale Eenheid georganiseerd op 27 september 2020.

De kinderen van de kerken Heilig Hart, Sint-Jozef en Sint-Petrus en Paulus worden in de kerk Sint Petrus en Paulus om 10.30 uur gevormd.

De kinderen van de kerk Sint-Jan Baptist worden om 10 uur 30 in de kerk Sint-Jan gevormd.

 

Begin volgend schooljaar voorzien we dan ook nog een aantal momenten waarop we samen een mooie en doorleefde viering kunnen voorbereiden.

Ook voor de eerste communie worden afspraken gemaakt om die te laten doorgaan eind september of in oktober.

De tafel van Jezus blijft gedekt, ook al moet Hij nu een beetje langer op zijn nieuwe gasten wachten.