Een nieuw boek, met als titel ‘Bernardus van Clairvaux, Meester in de school van de liefde’

Br. GUERRIC ocso, trappist monnik, kluizenaar in de Provence,

laat ons in een nieuw boek, met als titel ‘Bernardus van Clairvaux, Meester in de school van de liefde’, kennis maken met één van de belangrijkste spirituele meesters uit de kerkgeschiedenis. Dit boek dient als inleiding op het leven en de spiritualiteit van Bernardus en vult in ons taalgebied een deplorabele leemte op in de kennis van deze fascinerende leraar van de liefde.

Bernardus van Clairvaux is zonder twijfel een van de boeiendste persoonlijkheden uit de twaalfde eeuw. Deze monnik, mysticus en diplomaat zette de spiritualiteit van het Westen voorgoed op nieuwe sporen, met zijn affectieve bruidsmystiek en het benadrukken van zelfkennis en subjectieve ervaring. Alleen de liefde kan de mens echt boeien en hem naar zelfrealisatie voeren, leerde Bernardus. Als spirituele meester wist hij hoe de mens in vrijheid, openheid en spontaniteit te laten opbloeien.

Doel van het boek … een aanzet om de authentieke Bernardus te ontdekken!

Er wordt vandaag quasi alleen geïnvesteerd in toegepaste wetenschappen, en bijna niets in fundamentele wetenschap. Ik bedoel daarmee: men wil alleen kennis opdoen die onmiddellijk bruikbaar is voor nu, voor de huidige problemen en de actuele vraagstellingen. Instant-wetenschap dus. Maar grote visies komen niet op die manier tot stand. Daarvoor moet men de zaken fundamenteler bestuderen. In de filosofische en theologische faculteiten gaat er bijna geen geld en energie meer naar dat fundamentele onderzoek, maar alles gaat naar ‘toepassing’ en ‘actualisatie’. Dat laatste is goed, maar het eerste moet er ook zijn. Wat Bernardus betreft (of andere historische grootheden) wordt die dan vaak gereduceerd tot zijn relevantie voor onze tijd, voor onze actuele problemen, enz.

 

Maar dan luistert men te weinig naar wat die figuur echt te zeggen heeft binnen zijn eigen tijd en cultuur; men is veel meer bezig met zichzelf en met zijn eigen tijd. Dat gebeurt ook met de Bijbel: in plaats van echt te luisteren naar Gods woord, halen we alleen uit de Bijbel wat ons zinvol lijkt voor ons aanvoelen en onze problematieken. We luisteren dan met enorme filters tussen de Bron en het ontvangstkanaal.

Bijbels luisteren is een spitsen van de oren, een aandachtig en liefdevol luisteren en zich openstellen met heel je hart. En dát verandert een mens en een samenleving pas echt.

Bernardus heeft in de loop der eeuwen allerlei imago’s gekregen. De Bernardus van de late middeleeuwen was daardoor een geheel andere figuur dan de echte twaalfde-eeuwse abt van Clairvaux. In de 18de eeuw en in de romantiek kreeg hij weer andere accenten. Afwisselend werd hij mysticus, kruistochtprediker, leraar van het kruis, mariale doctor, devotie-auteur, predikant, hervormer, enz. … . Pas toen in de tweede helft van de 20ste eeuw de kritische uitgave tot stand kwam van de authentieke werken van Bernardus, o.a. door het baanbrekende werk van dom Jean Leclercq osb, kon een zicht op de echte Bernardus weer doorbreken. Ik heb in mijn boek geprobeerd recht te doen aan die authentieke Bernardus, hoewel ook mijn poging een interpretatie is. Voor mij is hij een heilige, ondanks of juist dankzij zijn menselijke kantjes. Hij is een buitengewoon charismatische figuur, maar ook zeer orthodox en altijd verbonden met zowel het Woord van God als met de Kerk als lichaam van Christus. En de affectieve lading in zijn spiritualiteit verzacht in niet geringe mate de harde, mannelijke theologie van het Westen.

Dat alleen maakt hem enorm actueel, omdat veel mensen vandaag last hebben met die exclusief mannelijke theologie van de ‘brains’.

Br. Guerric

ISBN: 978946340289 Omvang: 192 pagina's Prijs: €19.90 Uitgever: DAMON Meer info of interesse voor een exemplaar: h-debeuckelaere@scarlet.be 059 70 37 97