Grondtoon 2020-2021 GOD GEBEURT

 

 

God gebeurt, op zovele manieren.
De grondtoon krijgt een sterk diaconaal tintje, God gebeurt in zorg voor mensen geworteld in Bijbelse spiritualiteit.

De grondtoon voor het werkjaar 2020-2021, God gebeurt…, wil stilstaan bij één van de grote pijlers van kerk-zijn: de diaconie.

Letterlijk betekent dit woord: dienstbaarheid, vooral in de context van zorg voor mensen die één of andere nood kennen. Nu gebeurt er Godzijdank zeer veel goeds door mensen die ons geloof niet delen. Maar de term diaconie wordt gebruikt voor inzet die, naar het voorbeeld van Jezus, geworteld is in een Bijbelse spiritualiteit, die gevoed wordt door gebed en liturgie en die samen gedragen wordt door een geloofsgemeenschap.

De affiche toont centraal het beeld van de barmhartige Samaritaan. We hebben zijn beschermende, zorgende houding geactualiseerd in onze zorg voor mensen, elke dag opnieuw:

God gebeurt als je een tochtgenoot ontmoet

God gebeurt waar we mensen kansen durven geven

God gebeurt in zorg voor zijn schepping

God gebeurt als we de problemen structureel aanpakken

God gebeurt. Goddank !

God gebeurt waar mensen naar mensen omzien.

God gebeurt waar iedereen welkom is

God gebeurt als je pijn en verdriet deelt

God gebeurt: Hij is bij ons

De komende tijd willen we dit gebeuren kleuren vanuit onze eigen lokale werkingen.

Suggesties zijn hierbij altijd welkom:

Hilde 059 70 17 19