Voor nu: "Wees niet bang!"

God,

 

hoe vaak zegt U het niet in de bijbel?

"Wees niet bang!"

Maar het lukt ons niet

Geef ons uw vrede Heer,

moedig ons aan.

Wij bidden: genees de zieken, wees in quarantaine hen nabij.

Zegen het eten dat hen wordt gebracht,

de telefoontjes die zeggen: je bent niet alleen.

Bescherm diegenen voor wie ziekenzorg hun werk is.

Geef wijsheid aan de specialisten en de overheid.

Laat er een vaccin gevonden worden,

help diegenen die inkomen mislopen,

God, zie om naar alle mensen in nood

Midden in het leven zijn wij door de dood omvangen

 

Maar zoveel meer nog omsluit uw liefde voor de mens ons

U legt uw hand op ons

Doe ons wonen in uw beschutting

En troost ons met het uitzicht op een nieuwe aarde.