Nieuwe data vormsel: 18 en 19 september 2021

BRIEF VAN DE PASTORALE EENHEID ST. PIETER zondag 14 februari 2021

Beste vormelingen, beste ouders,

Dinsdag 9 februari kregen we als pastoraal team een mailtje van het Bisdom dat de vieringen van het Vormsel niet kunnen doorgaan in mei,

maar uitgesteld worden tot na de zomervakantie.

De verantwoordelijke van het Bisdom schrijven hierover het volgende :

“ De virologische realiteit is zo onzeker dat het helemaal niet duidelijk is of we kinderen, ouders, grootouders, peters en meters vanaf mei in de kerk kunnen ontvangen. Bovendien hebben de recente aanpassingen van de corona maatregelen op het vlak van het jeugdwerk ook een grote invloed en maken ze de organisatie van de catechese de komende weken erg moeilijk. Het verplaatsen van de Vormselvieringen is een moeilijke beslissing geweest, maar er is gekozen om nu al duidelijkheid te scheppen en te mikken op een periode waarvan we hopen dat er op het vlak van liturgie, groepsbijeenkomsten met verschillende generaties en vieren in familieverband veel meer mogelijk zal zijn. Toch beseffen we dat dit geen fijn nieuws is, zeker niet voor de kinderen en hun ouders, die naar dit mooie moment uitkijken. “

Ondertussen heeft het pastorale team van St. Pieter samen ( online ) de nieuwe data voor het Vormsel vastgelegd.

ZATERDAG 18 SEPTEMBER 2021 : Vormsel in de St. Janskerk om 10u30 en dit voor groep 1

( dit zijn de vormelingen die zouden gevormd worden op zaterdag 8 mei )

ZONDAG 19 SEPTEMBER 2021 : Vormsel in de St. Janskerk om 10u30 en dit voor groep 2

( dit zijn de vormelingen die zouden gevormd worden op zondag 9 mei )

ZONDAG 19 SEPTEMBER 2021 : Vormsel in de St. Jozefskerk om 10u ( dit is voor de vormelingen

van de parochies H.Hart, St. Jozef en St. Petrus en Paulus samen )

Er zal door het catecheseteam nog contact worden opgenomen met de vormelingen en ouders over het verdere verloop van de catechese op de parochie. We hopen dat er na de paasvakantie ( maand april, mei en juni ) opnieuw kan worden samengekomen voor catechese en activiteiten in voorbereiding op hun Vormsel in september. Er zal dus nog een nieuwe kalender worden opgesteld hiervoor, afhankelijk van de versoepelingen van de maatregelen vanuit de overheid en het Bisdom Brugge.

Met veel groeten,

Het pastoraal team St. Pieter en alle catechisten