Solidair wonen steunen met een zomerconcert

 

 

Zomerconcert Solidair Wonen Oostende - 17 juni

De vzw Solidair Wonen nodigt u graag uit op haar zomerconcert op zaterdag 17 juni, van 18u tot 19u30 in de H. Hartkerk te Oostende. Het koor 'De Colores', onder leiding van Geertrui Verdonck, brengt geëngageerde liederen over stilte en schoonheid, verzet en verzoening, verdriet en veerkracht, wonen en vredevol samenleven.

Aan de hand van oude en nieuwe liederen verkent het koor zingend, ook met samenzang, wat het betekent om ergens te kunnen thuiskomen.

Voorafgaand aan het concert bent u tussen 16u en 17u50 welkom om het huis van vzw Solidair Wonen in de Plakkersstraat 37 eens te bezoeken en de initiatiefnemers te ontmoeten. Na het concert bent u van harte welkom op de receptie achteraan in de kerk.

Voor het concert wordt 15 euro gevraagd, ten voordele van de werking van vzw Solidair Wonen. U kan dit storten op rek. BE 39 0689 4238 3319 van vzw Solidair Wonen of een kaart kopen in de voormiddag in één van onze parochiesecretariaten. U kan ook een kaart kopen aan de ingang van de kerk op de dag zelf aan 18 euro. Van harte welkom. An, Anne, Antoon, Jan, Mattias en Mireille.

Wat doet de vzw Solidair Wonen? Bestuurslid Anne licht het even toe.

De vzw Solidair Wonen biedt, vanuit de Kerkgemeenschap Sint-Pieter, in de Plakkersstraat 37 een warme thuis aan enkele dakloze mensen. Een betaalbare woning huren is in Oostende een groot probleem. De wachtlijsten zijn ellenlang en het aantal mensen dat door omstandigheden dakloos wordt, stijgt snel.

Enkele mensen van de pastorale Eenheid Sint-Pieter wilden vanuit de Kerkgemeenschap een steentje bijdragen door een huis te openen waar enkele dakloze mensen tijdelijk kunnen wonen.

Deze woning is sedert 2021 gelegen in de Plakkersstraat. De vzw Solidair Wonen stelt het huis open voor twee alleenstaanden of kleine gezinnen die dakloos zijn. We werken hiervoor samen met het OCMW en het CAW, die de kandidaat-bewoners voorstelt en hen ook professioneel begeleidt. De gezinnen betalen een huur en een onkostenvergoeding.

Daarnaast willen we de bewoners ook ‘nabij zijn’, ondersteunen in hun mens-zijn, helpen groeien in zelfvertrouwen en zelfwaarde. Wij omarmen de mensen hier. We delen hun vragen en zorgen. We luisteren en helpen waar nodig. We proberen dit te doen op de wijze waarop Jezus Christus kwetsbare mensen nabij was en hen deed opstaan, opnieuw tot leven bracht.

Zijn liefde voor elke mens, vooral voor zieke en arme mensen, is onze inspiratie en onze krachtbron.

Om dit te kunnen doen, hebben we veel handen en voeten en vooral harten nodig. Het project wil meer zijn dan enkel een tijdelijke woning. We hopen dat het huis een ontmoetingsplek kan worden in de buurt, een plaats om samen te praten, een koffie te drinken, in de tuin te werken… We geloven dat plekken van ontmoeting en verbondenheid met anderen in deze tijd zoveel kunnen betekenen voor mensen.

Zin om mee te werken? Je bent van harte welkom !

Je kan contact opnemen met : An Casteleyn: an.casteleyn@cm.be 0476 81 38 23 Jan Steel: Jan.Steel@mivalti.be tel. 0476 63 99 26 Anne Vansteelandt: annevst58@gmail.com tel. 0486 98 37 27 Mireille Vlassenbroeck: Vlassenbroeck@gmail.com tel. 0489 73 90 30 Deken Antoon Wullepit: antoon.wullepit@telenet.be tel. 059 70 17 19