De vreugde van het evangelie

We gaan in het bisdom met een driejarig  missionair traject van start.

Als geloofsgemeenschap gaan we naar mensen toe met de schat van ons geloof in onze handen.

In het eerste werkjaar willen we de vreugde van het Evangelie ontdekken en delen. De bijhorende affiche straalt ook die vreugde en blijdschap uit.

 

Het eerste grote document van paus Franciscus De vreugde van het evangelie kunnen we beschouwen als zijn grote programmaverklaring en prikkelt ons om werk te maken van ‘missionaire’ geloofsgemeenschappen die de vreugde van het evangelie beleven en doorgeven.

Belangrijker nog dan de herstructurering van parochies, is dat we werken aan de herbronning en de toekomst ervan. Wat we allemaal doen en hoe we het doen, is belangrijk, maar nog veel belangrijker is de vraag: waarom en waartoe, met welk doel, vanuit welke visie zijn we geloofsgemeenschap? Daarom willen we vanaf het komende nieuwe werkjaar samen een driejarig pastoraal traject afleggen.

Leven in de stijl van het evangelie en de vreugde ervan uitstralen, kan hierbij het leidmotief vormen.