Raclette ten voordele van Huize Astrid

De vriendenkring van huize Astrid heeft twee moeilijke jaren achter de rug ! In 2020 konden we nog na een succesvolle nieuwjaarsreceptie, 2 activiteiten organiseren. De valentijnliedjes van Roland Desnerck en een spreekbeurt over de Peperbusse door Luc Glorieux konden ons bijzonder animeren ! Toen viel het stil en moesten we ons beperken tot een viertal brieven en een tweetal telefoonrondes naar onze leden. Wat goed dat we de vinger aan de pols hielden. Begin september van 2021 kon een eerste daguitstap georganiseerd worden. We bezochten een hopbedrijf en het hopmuseum in Poperinge en het tabaksmuseum in Wervik. De sfeer zat er weer volop in en corona bleef op de achtergrond.

We sluiten beide werkjaren af met een warme ontmoeting om alle miserie snel te vergeten en vooral onze vriendschap te vieren en te bestendigen. Wij willen u niet kwijt en we kijken uit om uw verhalen te horen.

Dat doen we met een traditionele bijeenkomst rond de raclette. Van harte uitgenodigd op zaterdag 23 oktober om 19u in huize Astrid. We nemen afscheid van het voorbije jaar en verwelkomen allen die de Astridvriendenkring willen verderzetten en steunen. Op warme ontmoeting komt het aan. Laat de kans om mee te doen niet liggen! Sluit nu weer aan en mis de trein niet !

Breng ook vrienden en vriendinnen mee ter kennismaking. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd ! Wel volledig gevaccineerd zijn ! Een mondmasker mag, maar moet niet meer ! Inkomsten van de raclette gaan integraal naar het onderhoud van Huize ASTRID.

De kostprijs bedraagt 20€ voor de Astridleden en 25€ voor de niet-leden. In deze prijs zijn inbegrepen : aperitief en uitgebreid buffet. De dranken aan tafel zijn niet inbegrepen. Betalen gebeurt via overschrijving op het rekeningnummer BE33 0688 9582 6046 van de Astridvriendenkring, Gentstraat 6,8400 Oostende met vermelding”raclette” en het aantal personen. U schrijft in door tevens uw storting te melden aan greta.deweert@telenet.be of te melden op het parochiesecretariaat van St-Jozef, Gentstraat 6 tav Greta Deweert, u kan ook bellen naar het secretariaat Sint-Jozef: 059/70 45 14

In herinnering aan stichter Aymar Michiels+, voorzitter Luc Soete bestuursleden Monique Vlaemynck, Greta en Rosa Deweert , Mia Vandecasteele, Ivan Van Hyfte , Johan Vandenabeele en Eddy Van Moerkerke