Bijbelgroep 2022-2023 OP WEG MET MOZES

 

Wanneer: 3 de woensdag van de maand 19:00 - 21:00 uur vanaf 21 september

Waar: Hazegraskerk, Oostende

Interkerkelijke gespreksgroep rond de Bijbelverhalen over Mozes.

Een initiatief van: De Katholieke pastorale eenheid Sint Pieter en de Protestantse kerk in Oostende.

Onder leiding van: Antoon Wullepit (Katholieke kerk) Andries Boekhout (Protestantse kerk)

 

Bijdrage: 10 € - inclusief een tas thee/koffie en documentatiemateriaal en uitstap naar vernieuwde Bijbelhuis

Inschrijven: via Facebook @Bijbelgroep-Mozes

of door een bericht aan: dekenijoostende@hotmail.be of voorganger@protestantsekerkoostende.be