De heilige Padre Pio

Zoals op zoveel plaatsen in de  wereld is er in Oostende op de Parochie St Jan sedert vele jaren een gebedsgroep van Padre Pio. De leden van die groep komen bijeen op de laatste donderdag van iedere maand.

Vanaf 17.00u is er biechtgelegenheid bij de priester die aanwezig is in de Kerk.

Om 17.30u start de Rozenkrans

Om 18.00u: De Heilige eucharistieviering met daarna een korte aanbidding. Afsluiting met de zegen van het Allerheiligste. Tegen 18.45u verlaten we de kerk.

Padre Pio is een Italiaans priester die 60 jaar lang getekend was door de kruiswonden van Jezus (stigmata). In  2002 werd hij heilig verklaard door paus Johannes Paulus II.

Francesco Forgione – dat is zijn echte naam – is geboren te Pietrelcina in een zeer vrome katholieke familie op 25 mei 1887. In 1903 begint hij het noviciaat bij de broeders kapucijnen in het klooster van Morcone. Hij kiest de naam: broeder Pio. Zijn eerste geloften spreekt hij uit in 1907 en in 1910 wordt hij priester gewijd.

Het jaar daarop beginnen zijn handen en voeten pijn te doen. In 1918 stelt de priester vast dat zijn hart getroffen is door een mystiek vuur (transverberatie). In hetzelfde jaar verschijnen de kruiswonden: vijf bloederige wonden op de handen, de voeten en op de borst. Als een lopend vuurtje verspreidt het nieuws zich dat de priester een heilige is die wonderen kan doen. In 1920 laat de raad van de kapucijnen hem onderzoeken om vast te stellen of het al dan niet gaat om zelfverminking. De artsen zeggen dat er geen verklaring is voor de wonden. Ze blijven sceptisch.

In 1922 verbiedt paus Pius XI gelovigen naar het klooster te trekken, Padre Pio mag zijn wonden niet meer tonen en er ook niet meer over spreken. In 1923 wordt hem verboden in het publiek eucharistie te vieren. Duizenden gelovigen verdedigen hem.

In 1933 worden de verboden opgegeven. Zijn populariteit is immens. Gelovigen zien hem als een heilige die mensen kan genezen, die hun zonden kan raden en veel vreemde talen spreekt. Men zegt ook dat hij tegelijkertijd op twee plaatsen kan zijn, dat de temperatuur van zijn lichaam kan oplopen tot 39°C en dat hij de verkiezing van paus Johannes Paulus II heeft voorspeld.

De stigmata verdwijnen na zijn laatste mis. Padre Pio sterft in San Giovanni (Italië) op 23 september 1968. Paus Johannes II verklaart hem heilig in 2002 onder de naam van de heilige Pius van Pietrelcina. Zijn intens gebedsleven, zijn vurige verering van de H. Maagd, zijn grenzeloze liefde voor de H. Eucharistie en zijn trouw aan de sacramenten als ontmoetingsplaatsen met God zijn getuigenissen van het leven van de  heilige. Wereldwijd doen gelovige katholieken beroep op zijn voorspraak. Zijn relieken worden vereerd in vele kerken en huizen overal ter wereld.

Er is niets verkeerds te bidden tot een heilige. Wij aanbidden hem niet. Alleen God wordt aanbeden. Wij bidden om de voorspraak van een heilige, bewust dat het God is die, op voorspraak van Maria en andere heiligen van de Kerk, onze gebeden verhoort.

Allen die willen aansluiten bij de gebedsgroep van Padre Pio van Oostende zijn welkom. In Oostende bidden we vooral voor het geloof van de katholieken, voor roepingen van heilige priesters en voor alle andere genades die voortkomen uit het gebed.

 

Johannes, priester