Vrienden van Lourdes, wie heeft gewonnen?

Tijdens de werkvergadering van de Vrienden van Lourdes op 17 januari 2023 werden door trekking twee beurzen uitgeloot onder de ijveraar(ster)s:

· Mevrouw Aneca Friedda, Mimosalaan 33, Oostende

· Mevrouw Vileyn-Van Geyt Ann, Stuiverstraat 274, Oostende

Tijdens de algemene vergadering van de Vrienden van Lourdes op zondag 5 februari 2023 werden door trekking in totaal 7 leden uitgeloot om een beurs van maximum € 500 te ontvangen voor een bedevaart naar Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes.

Onder de aanwezigen in de zaal werd 1 persoon uitgeloot.

Die onschuldige hand trok de namen van:

· Mevrouw Bacque-Van Braekevelt Lucréce, Populierenlaan 11, Oostende

· De heer Debreyne-Croes Fréderic, Braamburgstraat 6, De Haan

· Mevrouw Beyen Nelly, Voorhavenlaan 118, Oostende

· Mevrouw Dehondt Denise, Keignaertlaan 22, Oostende

· Mevrouw Peene-Vansteenkiste, Gelijkheidstraat 110, Oostende

· Mevrouw Verlet Jeannine, Eendrachtstraat 69, Oostende

· De heer Ollieuz Raf, Distellaan 3, Oostende

In het kader van de GDPR-wetgeving (privacy) werd aan allen gevraagd om per kerende te reageren als men niet wenst dat zijn/haar naam zou worden gepubliceerd.

Het bestuur van de Vrienden van Lourdes biedt aan allen hun hartelijke gelukwensen aan en hopen dat zij in de mogelijkheid zullen zijn om een bedevaart naar Lourdes mee te beleven.