Wereldgebedsdag 3 maart 19uur kapel OLV Onbevlekt Ontvangen

Zoals elk jaar nodigen de christenen uit verschillende geloofsgemeenschappen van Oostende u uit om mee te bidden en te vieren op vrijdag 3 maart. Dit jaar hebben vrouwen uit Taiwan de viering voorbereid met als thema: zichtbaar geloven.

Op deze vrijdag worden er gedurende 24 uur ergens in de wereld vieringen gehouden waar men samen bidt in verbondenheid met elkaar. Het christelijk geloof krijgt hierdoor een internationale, oecumenische dimensie.

De leden van de werkgroep WGD van Oostende zouden het fijn vinden jullie te ontmoeten. Na de viering is er daartoe gelegenheid bij een hapje en een drankje.

Van harte welkom!

Alida, Hanneke, Lut B.,Cécile, Grace, Linda, Marilyn, Maggy, Lut V., Lieve, Andries, Andreas.