Afscheidsviering priester Johannes

 

 

Beste broeders en zusters van de Pastorale Eenheid Sint Pieter Oostende,

Enkele maanden geleden schreef ik u een lange brief, die op de eerste bladzijde van Kerk&Leven verscheen. Ik deed dit uit dank en ten afscheid ter gelegenheid van mijn nieuwe zending in Veurne.

Velen hebben hierop gereageerd en vroegen zich af of een eucharistieviering uit dank en een moment van ontmoeting na de viering niet beter zou zijn dan een brief om afscheid te nemen.

En omdat ik nog steeds in Oostende verblijf totdat mijn woning in Veurne klaar is, wordt deze wens goedgekeurd.

Graag nodig ik jullie allen uit om deel te nemen aan mijn dankviering op zondag 10 september 2023 om 09.30 in de Sint Jozefskerk. Deze viering wordt ondersteund door het Sint-Jozefskoor.

Na deze viering kunnen wij elkaar in de kerk ontmoeten op een receptie, georganiseerd de gemeenschap. Dat het een moment van ontmoeting met de Heer en met elkaar mag zijn.

Omdat er op zondag 10 september geen eucharistieviering voorzien is op Sint-Jan om 11u. worden de parochianen van Sint-Jan van harte uitgenodigd in de dankviering op Sint-Jozef. Het is vanzelfsprekend dat de parochianen en sympathisanten van Heilig Hart en St. Petrus&Paulus ook heel hartelijk welkom zijn.

Johannes, priester