OOSTENDE CENTRUM

UITVAARTEN KOMENDE WEEK

 

 Mevrouw Kustermans Marie Ghislaine

Geboren te Wilrijk op 10 april 1946

Overleden te Oostduinkerke op 7 mei 2019

Echtgenote van de heer Willy “Wim” Dietvorst

Uitvaart zaterdag 18 mei  2019 om 10.30 uur

in de kerk Sint-Petrus en Paulus

 

Mevrouw Laura Verschoore

Geboren te Stene op 20 december 1926

Overleden te Oostende op 12 mei 2019

Echtgenote van de heer Gilbert Vanderbeken

  Uitvaart zaterdag 18 mei  2019 om 11 uur

  in de kerk Sint-Jan Baptist

 

 

 

 

 

 

Begrafenis

 

Wanneer iemand die ons nauw aan het hart ligt sterft, worden we ook als christenen geconfronteerd met ontreddering, verdriet en vragen. Maar ons paasgeloof laat nieuw licht schijnen in het duister van de dood. We geloven dat Jezus uit de dood is opgestaan en leven heeft gevonden sterker dan de dood. Tijdens een kerkelijke uitvaart bidden we dat onze dierbare overledene mag thuiskomen bij God, onze Vader. Ook vragen we Gods liefdevolle zorg voor allen die rouwen.

Een uitvaart vindt ofwel plaats in een eucharistieviering, ofwel in een Woord- en gebedsviering (zonder communie).

Dit kan in één van de kerken van de pastorale eenheid of in een kleinere kapel:

Onze Lieve Vrouw Onbevlekt ontvangen of de weekkapel van de kerk Sint-Jozef.

Hoe aanvragen:

Bij een overlijden neem je eerst contact op met de uitvaartondernemer.
Die regelt alle formaliteiten.

Voor de kerkelijke uitvaart neemt de begrafenisondernemer in samenspraak met de familie contact op met je parochie.

De voorganger komt op rouwbezoek en helpt de uitvaart mee voorbereiden.

meer informatie vindt u bij

https://www.kerknet.be/kerknet-redactie/artikel/ik-wil-een-kerkelijke-uitvaart-aanvragen