Broederlijk Delencampagne 2019 - HOLY GUACAMOLE!

Geef boeren EIGEN grond om VOEDSEL te telen

Dit jaar stellen we u César en Leonarda voor, twee Guatemalteekse boeren. Tot enkele jaren geleden werkten zij als dagloners tegen een hongerloon op de plantages van grootgrondbezitters. Het is voor de Guatemalteekse boeren heel moeilijk om aan eigen grond te geraken. Een handvol rijken bezit meer dan de helft van alle landbouwgrond. Leonarda en haar gemeenschap slaagden er dankzij de hulp van Plataforma Agraria, een partnerorganisatie van Broederlijk Delen, uiteindelijk in om een stuk grond te bekomen. Hier ging een lange juridische strijd aan vooraf. Nu kan ze haar eigen voedsel kweken, waardoor de levenssituatie van haar gezin verbeterd is. César staat nog maar aan het begin van dit proces. Samen met enkele andere boeren bezet hij een stuk grond, in de hoop dit ooit te verkrijgen. Hij laat zich inspireren door het verhaal van Leonarda.

Broederlijk Delen brengt de situatie in Guatemala hier onder de aandacht. Ook wij, hier in België, hebben een verantwoordelijkheid in dit verhaal. We pleiten voor handelsrelaties die de rechten van mens en milieu respecteren. En denken na over waar ons voedsel vandaan komt. We kiezen voor gezond, lokaal en biologisch. Of voor eerlijke handel als het van ver moet komen. Zo zijn we solidair met boeren overal en geven we het voedsel op ons bord het respect dat het verdient.

Als christelijke solidariteitsorganisatie wil Broederlijk Delen de link blijven leggen tussen ons leven en het leven van mensen overal. We roepen op om na te denken over onze eigen levensstijl en meer betrokken te zijn bij de problemen in de wereld. Als christenen moeten we blijven vechten tegen alle vormen van onrecht en ongelijkheid, tegen machtsstructuren die geen plaats bieden aan gewone mensen om zich te ontplooien en een waardig leven op te bouwen. Deze veertigdagentijd gaan we opnieuw die strijd aan!