Rouwzorg

 

Beste Parochianen, christenen van Oostende,
Wij willen een pastoraal die dicht bij de mensen is, met andere woorden: een pastoraal van proximiteit.
Om daar een nieuwe stimulans aan te geven zoeken wij naar een zichtbare aanwezigheid, vooral bij de
sterkemomenten vanhet leven.
Elke dag voelen wij ergens de dood nabij. De dood en de beleving van rouw zijn inderdaad dagelijkse ervaringen. Daarom willen wij
de ploeg Rouwzorg sterker maken door de hand te reiken aan iedereen die, in onze gemeenschap, wil samenwerken en lid worden van een
wijds levensplan.
Wat is onze opdracht als leden van Rouwzorg?
De leden van Rouwzorg zijn toegewijde christenen die discreet zijn en beschikbaar om, in de verschillende omstandigheden rond dood
en rouw, de priesters bij te staan. Zij nemen deel aan de uitvaartvieringen, ze kunnen lector zijn en, indien nodig,

misdienaar, de communie uitreiken of iemand die een lange rouwperiode beleeft bezoeken.
Deze groep vindt zijn kracht in een leven van intens gebed. Leden van Rouwzorg kunnen zo nodig meegaan naar het kerkhof en,

als een priester al dan niet aanwezig is, bidden met de familie. Ze zijn de sterke figuren vande christenuitvaart.
Leden van Rouwzorg kennen elkaar, zoeken samen, zijn in contact, dragen elkaar en, dank zij de Geest van de Verrezene,

komen ertoe nieuwe kracht en smaak te vinden om verder tedoen.

U bent van Petrus en Paulus, van Sint Jozef of Sint Jan of van het H. Hart?

U mag lid worden en we zullen ons toeleggen om, over de grenzen van onze intieme kring heen, te stralen met het hoopvol licht voor
een hernieuwde Kerk van Oostende. Indien dat u interesseert, neem dan contact op met ons; aarzel niet want wij kunnen niet lang wachten.

 

Voor de ploeg Rouwzorg Sint-Pieter
Johannes, priester
GSM: +32466/33.53.22
Email: johannesrigobert@yahoo.be