De Voedselbank West-Vlaanderen

stelt zich als doel de strijd aan te binden zowel tegen de honger als tegen de voedselverspilling. Zij maakt deel uit van de Belgische Federatie van Voedselbanken (www.foodbanks.be)die zelf aangesloten is bij de Europese Federatie van Voedselbanken.

Strijd tegen honger en voedselverspilling

In België leeft 15% van de bevolking (1/7) onder de armoede grens. Enerzijds zijn er duizenden mannen, vrouwen en kinderen die honger lijden, ook in de provincie West-Vlaanderen. Anderzijds beschikken de distributieketens, de voedingsindustrie, de veilingen en de Europese Unie over belangrijke productie- en stockoverschotten.Onze taak bestaat erin deze voedingswaren te recupereren en te beheren teneinde ze te kunnen bedelen aan diegenen die honger lijden.

We zijn broodnodig

Enkele cijfers voor West-Vlaanderen:

In 2016 heeft de Voedselbank West-Vlaanderen voor 4.596.155€ aan goederen verdeeld onder 13.650 kansarmen. We moeten vaststellen dat de armoede blijft toenemen in onze provincie.

Niet zomaar

Het ophalen, het beheer en de herverdeling van de eetwaren zijn onderworpen aan zeer strikte ethische normen

Kosteloosheid: Wij hebben ons tot doel gesteld alle voedingsmiddelen kosteloos te verkrijgen en ook kosteloos te herverdelen aan minderbedeelde personen.

Kwaliteit: Alles moet in het werk worden gesteld opdat de waren, bestemd voor de minderbedeelden, in overeenstemming zouden zijn met de voorschriften op het vlak van de voedselveiligheid. Dat betekent kwaliteitscontrole bij aankomst, nazicht van de vervaldata, behoud van de koude keten.

Verdeling: Alle levensmiddelen, die wij krijgen, worden bezorgd aan de minderbeelden door tussenkomst van caritatieve verenigingen, die zorgvuldig werden uitgekozen op basis van heel wat criteria, waaronder hun werk op het terrein.

Vrijwilligerswerk: Onze werking wordt volledig verzekerd door vrijwilligers die onbezoldigd zijn. In de voedselbank West-Vlaanderen met depot in Kuurne kunnen we rekenen op een dertigtal vrijwilligers voor zowel administratieve als logistieke taken.

En zo komen we tot de Sint-Vincentiuswerking in Oostende

Op 4 oktober gingen we met een enkele vrijwilligers van Sint-Vincentius op bezoek bij de Voedselbank. Elke maand gaan onze gedreven vrijwilligers Hugo en Jan naar de voedselbank om daar droge voeding op te halen. Ook de bedelers van de voedsel pakketten waren nieuwsgierig naar die grote opslagplaats. We kregen een hartelijke en deskundige rondleiding door mevrouw Claudette Haverbeke. Concreet leerde ze ons dat de West-Vlaamse Voedselbank meer dan 84 verenigingen en 35 OCMW’s bevoorraadt met voedsel voor hun pakketten. Er wordt geen voedsel aangekocht, al wat er is zijn giften zijn van de voedingsindustrie, veilingen, maar ook voedsel vanuit de Europese Unie.

Bijzonder vermeld ik hier de inzamelactie die volgende week loopt in de Delhaize supermarkten.

We staan er dus met onze lokale ploeg niet alleen voor de ontmoeting was inspirerend en bemoedigend om door te gaan. De armen in Oostende hebben dit initiatief echt nodig.

Verbeke Mickael

Sint-Vincentius

Petrus en Paulus

Contact: Verbeke Mickael,
Gentstraat 3, 8400 Oostende
GSM: 0471/046 509
Geeft indien nodig voedselpakketten aan mensen in nood. Verwijzen door naar hulpverleningsdiensten en begeleiden ook mensen hiernaar.

Sint-Jozef

Contact: Vandenhende Freja,
Gentstraat 3, 8400 Oostende,
tel: 059/ 70 45 14
Geeft indien nodig voedselpakketten aan mensen in nood. Verwijzen door naar hulpverleningsdiensten en begeleiden ook mensen hiernaar.
Geeft een bon voor Poverello (woensdag tussen 09.30 uur en 12 uur)

Heilig Hart

Contact: Van Moerkerke Eddy,
aanmelding bij Secretariaat Heilig Hart,
Heilig Hartplein 4, 8400 Oostende,
tel: 059/ 51 38 76.
Geeft voedselpakketten telkens de 3de vrijdag van de maand in de Heilig Hartkerk.

Sint-Jan

Contact: Vandenabeele Magda,
aanmelding bij Secretariaat Sint Jan: Elisabethlaan 378, 8400 Oostende ,
tel: 059/70 70 70. voor afspraak huisbezoek.
Verwijzen door naar de Zandkorrel voor voedselpakketten, en verwijzen door naar hulpverleningsdiensten en begeleiden ook mensen hiernaar.

Sint Vincentius is een vereniging die zich ten dienste stelt voor mensen die het moeilijk hebben op materieel, financieel en of sociaal vlak. We staan deze mensen bij met voedselpakketten, een luisterend oor, ook met daadwerkelijke begeleiding. Indien mogelijk trachten we ze terug met de reguliere hulpverlening  in contact te brengen. We zijn ook bereid om met deze mensen mee op pad te gaan naar diensten en hen daarin bij te staan.

Ooit was er een man die in een diepe put was gevallen en geraakte er niet meer uit, een dokter passeerde en de man vroeg om hulp aan de dokter. De dokter schreef vlug iets voor en gooide het in de put. Een hulpverlener passeerdde, en schreef als antwoord op de vraag vlug een afspraak en gooide het in de put. Totdat een vincentiaan paseerde, en toen hij de vraag hoorde sprong hij in de put. De man was zeer verbaasd en vroeg of hij soms gek was. De Vincentiaan antwoordde,  nee maar ik ken deze put, en ik ken ook de weg eruit.