vormselvoorbereiding

Heilig Hart, Sint-Jozef en Sint-Petrus en Paulus

De inschrijvingsfolders komen stilaan binnen,  de vormelingen worden vanaf eind oktober uitgenodigd voor een individueel gesprek bij deken Antoon of bij priester Johannes.

Bij dit gesprekje krijgen de vormelingen ook de kalender met afspraken mee:

we komen een aantal keer samen in kleine groepjes,

verzorgen een solidariteitsontbijt,

en houden een aantal gezamenlijke vieringen .

De tijd waarin de catechismus van buiten geleerd werd ligt 'ver' achter ons. De voorbije jaren moeten we ervaren dat de 'kennis' van ons geloof niet groter geworden is, noch bij ouders, noch bij kinderen en toch is er het besef dat er meer is dan de dagelijkse beslommeringen.

Deken Antoon stelde aan de ouders van de vormelingen het 4 pijlers waarop de catecheseweg steunt voor:

1. Wie ben ik? Je kunt jezelf zijn en je bent de moeite waard want je bent graag gezien.

2. Jezus heeft hen nodig, Hij is niet voor niets gekomen en jij bent er ook niet zomaar.

3. We vormen een heel bijzondere gemeenschap van Christenen waarin je als christen jezelf kan zijn, kan luisteren, begrijpen, vergeven en delen.

4. We maken kennis met de Heilige Geest in ons geloof.

De vreugde van het evangelie hopen we zo te kunnen verspreiden.

 

Vormselvoorbereiding op Sint-Jan

De data waarop men kan inschrijven verschijnen hier eerstdaags voor het vormsel op de

St. Jansparochie. Enkele catechisten zullen aanwezig zijn in 't Woestijntje om de ouders en hun

toekomstige vormeling in te schrijven en eventjes kennis te maken met elkaar.