Wij hebben het vormsel ontvangen

Heilig Hart, Sint-Jozef en Sint-Petrus en Paulus

De vormselvoorbereiding is in november van start gegaan

de vormelingen komen in verschillende groepjes samen met hun catechist

en houden samen eucharistievieringen

Belangrijke momenten zijn hier de data van "de eerste dag"

10 december 2023, 4 februari 2024, 17 maart 2024 en 21 april 2023

deze catechesemomenten met aansluitend de viering voor ouders en kandidaat vormelingen gaan door in de kerk Sint-Jan om 10 uur.

Het vormsel gaat door op zondag 5 mei voor de kinderen

van Sint-Jozef, Sint Petrus en Paulus, Heilig Hart en Sint-Jan

 

contactpersonen

Voor Sint-Jan: mevrouw Ann van Geyt  ann.vangeyt@skynet.be

Voor Sint-Jozef, Sint-Petrus en Paulus en Heilig Hart: priester Charles Lommens: dekenijoostende@hotmail.be of mevrouw Trees Arnout trees.arnout@telenet.be