Vier kerken in Oostende

EEN PASTORALE EENHEID

De Sint-Petrus en Pauluskerk is duidelijk zichtbaar aan de skyline van Oostende, het neo-gotischegebouw nodigt wie aankomt met de trein in Oostende uit om de brandglazen, het orgel, het praalgraf en het recent ingerichte museum te bezoeken.

De kerk is dagelijks geopend
Zondag van 9-12u. en van 15-18u.
Maandag van 8.30-12.30u. en van 14-17.30u.
Dinsdag van 9-12.30u. en van 14-17.30u.
Woensdag van 8.30-12.30u. en van 14-17.30u.
Donderdag van 9-12.30u. en van 14-17.30u.
Vrijdag van 9-12.30u. en van 14-17.30u.
Zaterdag van 9-12.30u. en van 14.30-17u.

De zondagsvieringen zijn om 10 uur en om 17 uur.
en op maandag en woensdag vieren we eucharistie om 8 uur

Samen met de parochiegemeenschap bidden voor een
bijzondere intentie kan zowel tijdens de weekdag- als zondagsvieringen.
Misintenties kunnen aangevraagd worden op het secretariaat
059 70 17 19

KAPEL ONZE LIEVE VROUW ONBEVLEKT ONTVANGEN
Voorheen was er de parochie Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen (Hazegras) als zuidgrens maar deze parochie werd bij Sint-Petrus en Paulus gevoegd. De vroegere kerk werd er afgebroken en nu is daar de kapel gelegen aan het Rachel Lancsweertplein.
De kapel kan dienst doen voor een doop, huwelijk of uitvaart.

Maandelijks (2de zaterdag van de maand) gaat er de multiculturele viering door om 18.15 uur. De Filipijnse gemeenschap viert er ook elke vierde zondag van de maand om 16.00u.
Verder heeft de Vereniging van de Protestantse Kerken van België er nevengebruik gekregen: ze geeft er bijbelles en houdt er regelmatig haar vieringen.

KAPUCIJNENKERK
Gelegen aan de Kapucijnenstraat, te midden van het voormalig schipperskwartier. Het kerkje, gebouwd in 1618, is het op een na oudste gebouw van Oostende, na de Sint-Pieterstoren (de Peperbusse). Oorspronkelijk had het gebouw één beuk en was het verbonden met een klooster. Later werd het uitgebreid met een tweede beuk. Het klooster werd verkocht in 1798 en afgebroken. Het kerkje werd in de loop der tijden herhaaldelijk zwaar beschadigd en weer hersteld. De Kapucijnenkerk werd op 23 juni 1960 geklasseerd als beschermd monument.

Dagelijks is er een viering om 10 uur, op zaterdag ook om 17.30 uur. Op zondag om 09.00 uur en 11.00 uur.
Voor meer info kan u terecht bij rector Frans Sonneville of bij de permanentie in de kerk zelf.

Ligging :

De Sint-Petrus en Paulusparochie bevindt zich tussen de Visserskaai,

Albert I Promenade,

Leopold II-laan

en het Maria-Hendrikapark.

Onthaal en secretariaat

Adres: Dekenijstraat 10

8400 Oostende

Mail: dekenijoostende@hotmail.be

Telefoon: 059/70 17 19

Hilde is van maandag tot vrijdag bereikbaar van 9.30 uur tot 13 uur.

Je kunt er terecht voor al uw kerk gerelateerde vragen, inschrijvingen, of om een afspraak te maken met Deken Antoon Wullepit.

De Sint-Jozefskerk is gelegen langs de Alfons Pieterslaan en duidelijk herkenbaar aan haar rode baksteen.De kerk is dagelijks geopend van 08.30 uur tot 18 uur

De weekendvieringen zijn op zaterdag om 17 uur en op zondag om 09.30 uur.

Op dinsdag en woensdag vieren we eucharistie om 9 uur in de weekkapel - op vrijdag om 18 uur eveneens in de weekkapel.

Samen met de parochiegemeenschap bidden voor een bijzondere intentie kan tijdens zowel de weekdag- als zondagsvieringen. Misintenties kunnen aangevraagd worden op het secretariaat - 059/ 70 45 14

Ligging :

De Sint-Jozefsparochie bevindt zich tussen de Leopold II-laan,

Albert I Promenade, de Koninginnelaan en de Verenigde-Natieslaan.

Onthaal en secretariaat

Adres: Gentstraat 3

8400 Oostende

Mail: sintjozef.oostende@gmail.com

Telefoon: 059/70 45 14

Freja is van dinsdag tot donderdag bereikbaar van 9.30 uur  tot 12 uur. Je kunt er terecht voor al uw kerk gerelateerde vragen, inschrijvingen, of om een afspraak te maken met priester Johannes Mwamba.

De witte Heilig Hartkerk is duidelijk zichtbaar vanaf de Nieuwpoortsesteenweg ter hoogte van de Heilige Hartlaan.

De kerk is op donderdag geopend van 08.30 uur tot 10 uur

De weekendviering is op zaterdag om 16 uur.

op donderdag is er een viering om 9 uur.

Samen met de parochiegemeenschap bidden voor een bijzondere intentie kan tijdens zowel de weekdag- als zondagsvieringen. Misintenties kunnen aangevraagd worden op het secretariaat: 059/ 51 38 76

Voorheen was er de parochie Sint Godelieve als westgrens maar deze parochie werd bij Heilig Hart gevoegd.

De vroegere kerk wordt nu door de Grieks Orthodoxe parochie gebruikt.

Ligging

De Heilig Hartparochie bevindt zich tussen de Zeedijk, de Koninginnelaan, de Torhoutsesteenweg en de Elisabethlaan.

Onthaal en secretariaat

Adres: Heilig Hartplein 4

8400 Oostende

Mail: h.hart.oostende@telenet.be

Telefoon: 059/51 38 76

Trees is maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag bereikbaar van 9.30 uur  tot 11.45 uur

Je kunt er terecht voor al uw kerk gerelateerde vragen, inschrijvingen, of om een afspraak te maken met deken Antoon Wullepit.

De kerk Sint-Jan Baptist is gelegen langs de Elisabethlaan en duidelijk zichtbaar vanaf de Torhoutsesteenweg.
De weekendviering is er op zondag om 11 uur .

Donderdag vieren we eucharistie om 18 uur.
Elke vierde dinsdag van de maand komt de Gebedsgroep Pater Pio om 17.30 uur bijeen met rozenkrans, eucharistieviering en aanbidding tot 18.45 uur Iedereen welkom.
Op vrijdag gaat er in het Woonzorgcentrum Sint-Monica een eucharistieviering door om 15.30 uur.

Samen met de parochiegemeenschap bidden voor een bijzondere intentie kan tijdens zowel de weekdag- als zondagsvieringen. Misintenties kunnen aangevraagd worden op het secretariaat: 059/ 70 70 70

Ligging

De Sint Jansparochie bevindt zich tussen de Torhoutsesteenweg, de Elisabethlaan, de Verenigde Natieslaan en het Kennedyrondpunt.

Onthaal en secretariaat

Adres: Elisabethlaan 376

8400 Oostende

Mail: psj@telenet.be

Telefoon: 059/ 70 70 70

Het secretariaat is op woensdag bereikbaar van 08.45 uur tot 11.30 uur. Je kunt er terecht voor al uw kerk gerelateerde vragen, inschrijvingen, of om een afspraak te maken.

oostendse kerkentocht

De stad verkennen aan de hand van haar torens is altijd een belevenis. Daarom werd dit parcours voor u uitgetekend, geniet van deze uitstap in onze stad aan zee.

 

Pastorale eenheid

De pastorale eenheid vervangt  vroegere parochies.
Voor de pastorale eenheid Sint-Pieter werken de vroegere entiteiten
Sint-Petrus en Paulus, Heilig Hart, Sint-Jozef en Sint-Jan Baptist samen.De samenwerking  start met de verantwoordelijkheid van de vroeger lokale pastoors, zij doen nu dienst in de 4 verschillende kerken van de pastorale eenheid. De volledige tekst van de pastorale brief kunt u hier vinden.

de opdrachten van de parochie:

 

  • Verkondiging en catechese
  • Liturgie en gebed
  • Zorg voor mensen en solidariteit
  • Beheer van de materiële en financiële middelen
  • Beleid van de pastorale eenheid

 

zijn uitgebreid en kunnen niet altijd meer door elke afzonderlijke kern gerealiseerd worden vandaar de komende samenwerking.
Aan de lokale initiatieven wordt geen afbreuk gedaan, vaak zijn zij de wortels voor een meer uitgebreide werking.