Blok @ kerk Corona-editie

Op 17 mei zijn de kerkdeuren van de Sint-Jozefskerk weer wagenwijd opengezet voor onze studenten.

Het is voor velen van hen een moeilijk jaar geweest, met heel veel online lessen, en op afstand contacten. De examens komen er nu aan, en de studenten kunnen wel een extra duwtje in de rug gebruiken. Daarom willen we, ook in deze moeilijke corona-tijden er zijn voor hen. Dit doen we in alle voorzichtigheid en met alle voorzorgsmaatregels. Toch kan een mondmasker onze gastvrijheid niet de mond snoeren, maar versterkt het juist.

De vrijwilligers aarzelden niet om terug te beginnen, Ook Ann Van Geyt niet. Zij is vrijwilliger omdat ze het een heel waardevol project vindt, er is immers veel nood aan plaatsen waar studenten kunnen samen studeren. Zo wil zij graag haar steentje bijdragen om de studenten te ondersteunen.

Vele studenten zoeken juist een rustige plaats om samen te kunnen studeren, “de kerk straalt als plaats een zeer rustgevende aura uit, je wordt er gewoon rustig.” Sommigen zoeken ook echt naar rustigere plaatsen, zo zijn er ook studenten die hun kot hebben, waar juist op dit ogenblik gewerkt wordt.

Het samen studeren helpt de studenten ook echt om zich beter te kunnen voorbereiden. Zelf maken ze een bepaalde dagindeling op, waar ze samen pauzes kunnen nemen en samen kunnen lunchen, een structuur die minder aanwezig was thuis.

De studenten appreciëren echt wel de inspanning van de kerk om hen te onthalen. “We worden hier wat verwent, onder andere met de balpen en de fluostiften.” “Het is een mooi teken dat de kerk dit doet voor ons.”

Corona is echter niet uit onze gedachten, en we letten wel heel goed op. Het aantal studenten dat kunnen komen is beperkt tot maximaal 14 en zij moeten op voorhand inschrijven. Verder moet iedereen hun mondmasker aanhouden, regelmatig, de handen ontsmetten, en wordt er zeer regelmatig grondig verlucht. Op deze manier kunnen we een veilige blokplaats aanbieden tot aan het einde van de examens, en hebben zij de kans om in een unieke rustige plaats te studeren.