VakantieBijbelFeest

het VakantieBijbelFeest zal 20, 21 en 22 augustus gehouden worden in de Hazegraskerk.
Het is een gezamenlijke activiteit van de protestantse en katholieke kerk in de stad. Namens de katholieke kerk is priester Bijou (Salesianen) betrokken.
Ben je tussen de vier en veertien jaar oud? Dan ben je deze zomer weer welkom op het VakantieBijbelFeest in de Hazegraskerk!
Wat kun je verwachten:
  • We gaan luisteren naar twee Bijbelverhalen over de apostelen Petrus en Paulus
  • Er zijn sketches
  • We gaan knutselen
  • We doen samen spelletjes
  • We zingen samen
  • Zaterdag is er een tieneravond waarop we samen eten en naar een film kijken
  • Zondag sluiten we het af met een gezamenlijke viering, waar ook je familie welkom is
Het VakantieBijbelFeest wordt verzorgd door de katholieke en protestantse kerk in Oostende
Meld je vooraf aan met een mailtje naar alida@protestantsekerkoostende.be
Een hartelijke groet,
Andries