Solisten en koren tijdens de zondagsviering

Vanaf september

wordt in de Sint-Petrus-en-Pauluskerk

de viering op de eerste zondag van de maand

opgeluisterd door een koor of solist.