Vrijwilligersfeest op 26 juni 2022

Beste vrijwilliger(ster),

Nu we na 2 jaar corona terug wat meer vrijheid krijgen kunnen we ons jaarlijks vrijwilligersfeest en het werkjaar samen vieren en afsluiten. U bent, samen met uw partner, uitgenodigd voor dit gezellig samenzijn op zondag 26 juni 2022.

Het programma ziet er uit als volgt:

Om 10.00 u: een gezamenlijke eucharistieviering in de kerk St. Petrus en Paulus.
Om 11.30 u: wordt u verwelkomt met een aperitief ‘James Ensor’
Om 12.30 u: kunnen we een keuze maken aan de frituurkar met voor elk wat wils.

Plaats van het samenzijn: O.L. Vrouwe-College, ingang Euphrosine Beernaertstraat.

Om alles in goede banen de laten verlopen is inschrijven en betalen noodzakelijk vóór 17 juni met vermelding van uw naam.

Tot 26 juni voor het samenzijn.

Het pastoraal team.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inschrijvingsstrook:

Ondergetekende, …………………………………………………………………………………………………………………………………………
schrijft in met …………………. personen voor het samenzijn op zondag 26 juni 2022 en betaalt € 5.00 per persoon om de inschrijving te bevestigen.

Dit kan: Ο  cash op het parochiaal secretariaat: H. Hart, Heilig-Hartplein, 4 (enkel in de voormiddag)   059.51.38.76
St. Jan, Elisabethlaan, 378 (op woensdagvoormiddag) 059.70.70.70
St. Jozef, Gentstraat, 3                                                 Tel. 059.70.45.14
St. Petrus en Paulus, Dekenijstraat, 10                     Tel. 059.70.17.19

Ο  per overschrijving op het rekeningnummer BE28 0689 3869 7420, Dekenij, Dekenijstraat, 10 met
vermelding van de namen voor wie u overschrijft.