DIOCESAAN ONTMOETINGS- EN ZENDINGSFEEST MISSIEPASTORAAL BISDOM BRUGGE

Wij nodigen u vriendelijk uit voor het ontmoetings- en zendingsfeest van de dienst Missiepastoraal
van het bisdom Brugge, waarop de West-Vlaamse missionarissen, missiezusters, ontwikkelingshelpers,
priesters en leken in zending samenkomen, op zondag 28 augustus 2022
in de Sint-Janskerk, Elisabethlaan te Oostende.
Het is tevens het jubileum van 75 jaar missiewerking in Oostende. We worden ontvangen door de missiekern Sint-Jan
met medewerking van de missiekern Sint-Jozef binnen de Pastorale Eenheid “Sint-Pieter” van het decanaat Oostende.
Samen met de stuurgroep Missiepastoraal van het bisdom Brugge, de vzw Kontinenten en het
Vicariaat Caritas en Diaconie komt dit inspirerend gebeuren tot stand.
U bent dan ook welkom, als vriend en sympathisant van Missiepastoraal bisdom Brugge,
op dit multiculturele feest.

Om 15.00 u: Multiculturele zendingsviering voorgegaan door Mgr. Lode Aerts,
bisschop van Brugge, in de Sint-Janskerk, Elisabethlaan
te Oostende. Met als thema: “KERK IS MISSIE

Om 16.00 u: Zendingsmoment met overhandiging zendingsaandenken
Om 16.30 u: Attentie voor iedereen en aansluitend ontmoetingsmomentmet receptie in zaal Nieuwland, Nieuwlandstraat 76
Wij kijken alvast uit naar deze zomerse ontmoeting!

Praktische info:
* De kerk en de zaal liggen op een 5’ minuten wandelafstand van elkaar.
* Er zijn dichtbij en iets verder af verscheidene parkeermogelijkheden.
* Wil graag inschrijven vóór 15 augustus 2022 met vermelding van uw naam of de namen via:
- Mail (bij voorkeur) aan missiepastoraalbisdombrugge@gmail.com
- SMS of tel. naar 0487/14 62 36 van Marleen Palfliet medewerker Missiepastoraal
- Briefje aan Missiepastoraal Brugge, t.a.v. Marleen Palfliet, Potterierei 72, 8000 Brugge
Vriendelijke groet en graag tot dan.