De toekomst van de Pastorale Eenheid Sint-Pieter

Benoemingen

Recent kregen pr. Johannes en deken Antoon Wullepit een nieuwe zending. We zijn dankbaar voor hun jarenlange inzet bij jullie.

Bart Lagrange wordt met ingang van 1 november 2023 benoemd wordt tot deken van het decanaat Oostende-Blankenberge, met behoud van zijn andere functies.

Charles Lommens wordt met ingang van 1 november 2023 benoemd tot administrator van de PE St Pieter Oostende, met behoud van zijn andere functies.

Dominique Ballegeer wordt met ingang van 1 november 2023 benoemd tot meewerkend priester in de PE St Pieter, met behoud van zijn andere functies.

We wensen hen alvast het beste toe in hun nieuwe opdracht!

Toelichting

Overbrugging

Vanuit het vicariaat voor parochiepastoraal willen we nader toelichten hoe we deze benoemingen voor de PE St.-Pieter en de werking van de pastorale leiding/begeleiding in de PE opvatten. Het gaat namelijk om een overbruggingsperiode voor twee à drie jaar.

Scheut

Als alles naar wens verloopt, komt in de zomer 2025 een groep van drie vrij jonge Scheutisten in Oostende wonen en zullen er een nieuwe communauteit vormen met een missionair project. Wat dat project zal inhouden, zal gaandeweg worden ingevuld, maar bedoeling is dat één van hen een hoofdtaak zal hebben in de parochiepastoraal, een andere in de zeehavenpastoraal en een andere waarschijnlijk meer in de diaconie. Ze zullen dan allicht toch ook nog een jaar nodig hebben om thuis te raken in hun nieuwe leefwereld van Oostende.

In deze overgangsperiode zal Charles Lommens administrator zijn en dus de kerkelijke eindverantwoordelijkheid in de PE hebben met dezelfde bevoegdheden als die van een pastoor. Naast deze halftijdse opdracht als administrator blijft hij halftijds gevangenisaalmoezenier in Brugge.

De Pastorale Eenheid

Charles Lommens

Charles Lommens zal er gelukkig niet alleen voor staan. Teamleden van het pastoraal team die dit wensen en die bereid zijn om zich onder leiding van Charles eensgezind voor het algemeen welzijn en het geheel van de PE te engageren, zullen in januari een nieuw mandaat ontvangen als teamlid en dit, gezien de voorlopige overbruggingsperiode, voor een periode van 1 januari 2024 tot 1 september 2025, daarna eventueel verlengbaar.

Daarnaast

Er zijn ook nog andere priesters die zich, naast hun vele andere taken, deeltijds inzetten als meewerkend priester in de PE: de twee Salesianen Pedro Ayala en Koen Delft. Ook Dominique Ballegeer, die in Oostende helemaal geen onbekende is en maandelijks de multiculturele viering voorgaat in de Hazegraskerk, zal zich deeltijds ten dienste stellen. Zo is hij bereid tot een maandelijkse preekbeurt in de PE en zal hij het missionair project van Scheut mee behartigen en hierbij de brug helpen maken met de pastoraal in Oostende en de PE. Tevens hoort Jan Steel, die ook een andere hoofdopdracht heeft, als diaken bij de PE.

Daarnaast kunnen we gelukkig verder een beroep doen op decanaal secretaris Hilde Desloovere, die ook geëngageerd is in de PE.

U ook

Ook vergeten we niet verschillende andere personen die zich op de een of andere manier inzetten in de PE, zoals de vele vrijwilligers in allerhande sectoren! Charles Lommens zei het treffend bij zijn nieuwe benoeming: ‘We zullen iedereen nodig hebben in de opbouw van onze geloofsgemeenschap, hoe klein of hoe groot de inbreng ook kan zijn!’ We beseffen dat het in de PE ST- Pieter om een heel grote overgang gaat, maar hebben er vertrouwen in dat jullie er samen iets moois kunnen van maken. Dankbaar voor de inzet van eenieder, groeten we jullie met de woorden van ST Franciscus: vrede en alle goeds!