LEERHUIS VOOR BIJBELSE SPIRITUALITEIT

Leerhuis voor Bijbelse spiritualiteit

 

JAARTHEMA 2023-2024 (30 ste werkjaar)

“DE HEER HEEFT NAAR U ZIJN DIENAARS DE PROFETEN GEZONDEN” (Jeremia 25, 4)
De boodschap van de profeten van Israël voor de mens van deze tijd.

“De geest die de profeten bezielt, is niet anders dan de geest van alle mensen want allen zijn begiftigd met Gods Geest. Alle mensen zijn dus virtuele profeten. Maar enkelen zijn meer begenadigd met deze gave van inspiratie en voelen zich daarom geroepen om als profeten te spreken. Dit surplus in de begenadiging beschrijven de profeten zelf in hun roepingsverhalen als een ontmoeten met God als levend wezen. De God die zij ontmoeten, is een levende God die hen inspireert (letterlijk in-spirit). Ze worden bekleed met de geest Gods; ze worden gegrepen door de geest Gods; de geest Gods overvalt hen. Hun kennis van God en zijn openbaring beschrijven zij als ervaringen van het goddelijke. (…) Het is die ervaring die de profeet doet volhouden ondanks tegenkanting en mishandeling.”
(Erik Eynikel in: Erik EYNIKEL en Archibald VAN WIERINGEN (red.), Toen zond de Heer een profeet naar Israël. Het voor-exilische profetisme van het Oude Testament, Altiora-Averbode, Gooi en Sticht-Baarn, 1996.

De samenkomsten van het Leerhuis grijpen ook dit werkjaar plaats op de tweede dinsdag van de maand. Het Leerhuis komt samen in de weekkapel van Onze-Lieve-Vrouw Koningin (Lijsterbeslaan, Oostende). De samenkomsten vangen aan om 19.30 uur en eindigen rond 20.30 uur. Ze zijn telkens opgebouwd uit twee elementen: lezing van een Bijbeltekst en duiding en een gebedsmoment.
De teksten van het gebedsmoment en de duiding kunnen op vraag ook doorgemaild worden.
Info en inschrijving voor digitale deelname:
Hubert Debeuckelaere 059 70 37 97 - h-debeuckelaere@proximus.be

12 december 2023
WAT ALS GOD MACHT VERLEENT AAN MENSEN: DE MESSIAS
Jesaja 9, 1-6; 11, 1-9
“De geest van de Heer rust op Hem”
“Zo zal de koning van wie sprake is, handelen. Hij volgt niet de uiterlijke schijn, niet de drogredenen die men hem voorhoudt en het minste wat er gezegd wordt. Wat iedereen zegt, hoeft echt nog niet de waarheid te zijn. Dat wat eruitziet alsof het echt is, is niets anders dan fictie of schijn, een illusie die men als een deken over de werkelijkheid gespreid heeft.” (Eugen Drewermann)

13 februari 2024
WOORDEN TEGEN SOCIAAL ONRECHT
Amos 2, 1-16
“Omdat zij de rechtvaardige voor geld verkopen, de arme voor een paar schoenen.”
“Voorwaarde voor elke keer ten goede is wel dat wij de geest van liefde ‘kennen’ en een intieme relatie aangaan met die geheimzinnige en veelbelovende geest van gerechtigheid en solidariteit. De oriëntatie op deze Geest kan het centrum van een nieuwe spiritualiteit worden, die ons verlost van onze eenzaamheid en ons eigenbelang, individueel en als groepering.” (Herman Wiersinga)

12 maart 2024
EEN WOORD VOOR WIE AAN GODS ZIJDE GAAT STAAN
Jesaja 42, 1-4; 49, 1-6; 52, 13-53
“Wees niet bevreesd, want Ik ben met u.”
“Aan mensen die in hun lijden geen weg een geen toekomst meer zien, durft hij verkondigen dat het lijden zelf de weg is die leidt naar een nieuwe toekomst. Geweldig is dat! Op het eerste gezicht lijkt leiden verlies, een stap achteruit. Maar dat is niet zo. Voor Deuterojesaja is het lijden een stap vooruit.” (Sylvester Lamberigts)

 

info en de volledige kalender: leerhuis bijbelse spiritualiteit