We gedenken onze overledenen

Vrijdag 27 oktober

kan u deelnemen aan een bezinningsmoment

onder de luifel op de begraafplaats aan de Stuiverstraat

We willen er samen stilstaan bij ons verdriet, bij onze hoop

Na een persoonlijk bezoek aan het graf van uw dierbaren bent u welkom voor een koffie in het ontmoetingscentrum De Blomme