Vrijwilligers zijn welkom!

Beste,

De periode na Pasen is de periode dat het voor de meeste studenten serieus wordt. We hebben in Oostende ondertussen de traditie om met blok@kerk studenten te ondersteunen met een rustige studieplek.

Maar dit ganse project is maar mogelijk door de inzet van vrijwilligers. Vandaar dit schrijven.

Mijn vraag is of jij als vrijwilliger wilt meewerken aan BLOK@KERK 2024 in (de winterkapel van) de Sint-Jozefkerk te Oostende. Concreet zijn we op zoek naar vrijwilligers die een of enkele dagdelen (drie uur) in de Sint-Jozefkerk (winterkapel) aanwezig willen zijn om er wat toezicht te houden, de studenten wat aan te moedigen, er voor de nodige studierust te zorgen,…

Concreet vindt het studiemoment plaats in de kapel achteraan in de Sint-Jozefkerk, en wel van woensdag 22 mei tot en met vrijdag 21 juni 2024. Er is een aparte plaats waar je als vrijwilliger wat kunt werken, lezen,… Voor de vrijwilligers zijn er drie blokken per dag: 09u00-12u00, 12u00-15u00 en 15u00-18u00.

Hierbij wil ik je vriendelijk vragen of je hierbij wilt meewerken.

Neem hiervoor contact op met Koen Delft: koen.delft@donbosco.be

 

Alvast – ook namens de studenten – dank,

PS Op vrijdagavond 21 juni 2024 willen we feestelijk afsluiten

met alle vrijwilligers. Hou alvast ook die datum vrij.

Met een vriendelijke groet, namens de pastorale eenheid Sint-Pieter,